Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Trang chủ  Giới thiệu  Đoàn Đại biểu Quốc hội
CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VIII

Khóa VIII

Đại biểu Trần Phước Hinh

 

Năm sinh:  10/8/1954

Quê quán:  xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 1/1967 đến tháng 3/1975, Ông tham gia hoạt động làm cơ sở cách mạng tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Từ tháng 4/1975 đến tháng 11/1976 là Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban An ninh xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Từ tháng 12/1976 đến tháng 5/1987, Ông là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, đại biểu HĐND tỉnh Bình Trị Thiên nhiêm kỳ 1983 – 1985. Từ tháng 6 năm 1987 đến tháng 12 năm 1988, ông là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước, huyện Hương Điền. Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 1986 – 1988.

Từ tháng 1/1989 đến tháng 12/1991, Ông là Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Điền, huyện ủy Quảng Điền (sau khi chia tách huyện).

Từ tháng 1/1992 đến tháng 11/1994 giữ cương vị Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Quảng Điền.

Từ tháng 12/1994 đến tháng 8/2008, Ông là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện sau đó được bầu làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Điền. Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2014, Ông là Tỉnh ủy viên khóa XIII, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Ông bắt đầu nghỉ hưu từ tháng 9 năm 2014.

Ông là Đại biểu Quốc hội các Khoá VII, Khóa VIII ứng cử tại địa bàn Thừa Thiên Huế.

 


 

Đại biểu Phan Thanh Liêm

(1933-2008)

 

Năm sinh:  01/3/1933

Quê quán:  xã Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc , tỉnh ThừaThiên Huế

Ông Phan Thanh Liêm còn có tên gọi là Phan Nghi. Từ tháng 11-1945, ông là liên lạc tại Trung đoàn 91 Bình Ðịnh và Trung đoàn Trần Cao Vân-Huế, Trung đội quyết tử Phong Ðiền-Thừa Thiên Huế.

Tháng 8-1947, Ông được cử đi học lớp tình báo và công tác tại Ty Công an tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 1949 Ông được điều về công tác tại Công an Khu 4. Năm 1952, Ông về làm giáo viên cấp II Trường Lê Hồng Phong - Thanh Hóa.

Từ năm 1953, Ông được cử đi học ngành cơ khí tại Ðại học Thanh Hoa - Trung Quốc. Năm 1961, được bổ nhiệm Phó phòng, rồi quyền Trưởng phòng Thiết kế, Nhà máy Cơ khí Hà Nội. Năm 1963 ông đi học thực tập sinh tại Trung Quốc. Từ năm 1971 đến 1977 Ông được cử giữ các chức vụ: Trưởng phòng, Quản đốc; Viện phó, Trợ lý Giám đốc Nhà máy Cơ khí Hà Nội. Năm 1978,Ông được cử giữ chức Viện phó Viện Quy hoạch Bộ Cơ khí luyện kim. Năm 1979,Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà máy Chế tạo máy công cụ số I Hà Nội.

Tại Đại hội Đảng lần thứ V (1982), VI (1991), Ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/1987, Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cơ khí luyện kim. 

Tháng 4/1990-7/1995, Ông làm Bộ trưởng, giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo dõi công nghiệp tại các tỉnh phía Nam.

Ông là đại biểu Quốc hội Khóa VIII, ứng cử tại địa bàn Thừa Thiên Huế.

Ông mất tại TP Hồ Chí Minh năm 2008.

 


 

Đại biểu Nguyễn Văn Lương

(1928-2008)

 

Năm sinh:  01/01/1928

Quê quán: Phường Nghi Phú, thành phố Vinh , Nghệ Tĩnh

Ông tham gia Cách mạng từ tháng 8/1945 với vai trò là Bí thư Thanh niên cứu quốc xã Đức Hậu. Tháng 10/1946 - 6/1948, Ông là Phó Bí thư Thanh niên cứu quốc huyện Nghi Lộc. Tháng 7/1948 - 4/1949, Ông trở thành Ủy viên Chấp hành Thanh niên cứu quốc tỉnh Nghệ An và là cán bộ Thanh niên cứu quốc Liên khu 4.

Tháng 3/1950-8/1954, Ông là Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Thường vụ Thanh niên cứu quốc tỉnh Quảng Trị. Tháng 9/1954-7/1955 là Chánh Văn phòng Thanh niên cứu quốc Liên khu 4.

Tháng 8/1955-3/1959, Ông là Bí thư Thanh niên Lao động Vĩnh Linh, Ủy viên TW Đoàn ban Mặt trận. Bí thư Đoàn thanh niên. Được cử đi làm Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Vĩnh Linh (2 năm).

Tháng 4/1963- 3/1976, Ông công tác tại Quảng Trị và lần lượt giữ các vị trí như: Ủy viên Thường vụ Đảng khu vực Vĩnh Linh; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Trị; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự, Chính trị viên tỉnh đội Quảng Trị; Bí thư thị ủy, Trưởng ban cán sự, Chính trị viên thị đội Quảng Hà; Trưởng ban Binh vận Khu ủy Trị Thiên; Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Đảng tỉnh Quảng Trị; Bí thư huyện ủy Hải Lăng; Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Chính quyền tỉnh. Tỉnh ủy viên, Thường trực Ủy ban tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

Tháng 4/1976 - 4/1977 Ông là Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Tháng 5/1977 - 7/1978 là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Đi học trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Tháng 8/1978 - 1/1981, Ông là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nông nghiệp Tỉnh ủy, Trưởng ban KTKH tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Tháng 1/1981-1982 là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm UBKH tỉnh Bình Trị Thiên, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 1983, Ông được bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên và là đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH Bình Trị Thiên Khóa VIII.

Ông mất tại Huế năm 2008.