Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Trang chủ  Giới thiệu  Đoàn Đại biểu Quốc hội
CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI

Khóa XI

Đại biểu Nguyễn Văn Mễ

 

 Năm sinh:  8/01/1947

Quê quán:  phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1967, Ông bắt đầu tham gia cách mạng và hoạt động hợp pháp ở địa phương. Từ tháng 1/1968 ông thoát ly, tham gia Bộ đội địa phương huyện Hương Thủy.

Từ tháng 1/1970 đến tháng 4 năm 1975, Ông là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Sau đó được tăng cường về làm cán bộ tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Hương Thủy. Năm 1973 được đề bạt Phó Văn phòng Huyện ủy. Năm 1974 được bổ sung Ban Chấp hành Huyện ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy Hương Thủy.

Từ năm 1975 đến 1986, Ông được bầu vào Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy Hương Phú, rồi được phân công làm Bí thư xã điểm Thủy Phương.  Năm 1979 – 1980, ông được cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành khóa học, được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy rồi làm Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hương Phú.

Tháng 9/1986 Ông được điều động về Thành ủy Huế. Lần lượt giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Trong Nhiệm kỳ 1994-1999, Ông là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh (1996-1999). Nhiệm kỳ 1999-2004 ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.

Năm 2002, Ông trúng cử đại biểu Quốc hội và được bầu giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XI.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, ông được bầu làm thành viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.