Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Trang chủ » Giới thiệu » Đoàn Đại biểu Quốc hội
CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

Khóa XIII

Đại biểu Nguyễn Ngọc Thiện

 

Năm sinh: 27/3/1959

Quê quán: xã Phong Bình, huyện  Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 8/1980 - 12/1986 Ông là sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp Khác-cốp; Phó Thành hội trưởng phụ trách lưu học sinh thành phố Khác Cốp, Liên Xô. Từ tháng 01/1987 - 9/1990 ông là nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp Khác Cốp; Thành hội trưởng phụ trách lưu học sinh thành phố Khác Cốp, Liên Xô.

Sau khi về nước, Ông làm chuyên viên tại Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 1993 được bổ nhiệm làm Phó Văn phòng tỉnh ủy.

Từ tháng 6/1996 - 10/1998 Ông được bầu làm Tỉnh ủy viên, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Dân Chính Đảng; Bí thư Đảng ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 11/1998, Ông giữ chức Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004. Tháng 5/2003, Ông là Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch, PCT thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Năm 2007, Ông được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII và giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Từ tháng 4/2010 - 9/2010 Ông được phân công làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đến năm 2011, Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10/2015, Ông được Trung ương điều động giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4/2016, Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Chính phủ.


 

Đại biểu Đồng Hữu Mạo

 

 

Năm sinh:  01/3/1954

Quê quán:  thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ tháng 3/1975 - 6/1986, Ông là cán bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện; cán bộ Phòng Kế hoạch huyện Hương Điền. Phó Trưởng phòng Kế hoạch huyện Hương Điền.

Từ tháng 7/1986 - 10/1990, được bầu làm Huyện uỷ viên; Trưởng phòng Kế hoạch huyện Hương Điền.

Từ tháng 11/1990 - 10/1991, là Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền.

Từ tháng 11/1991 - 02/1994, là Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ; Phó Chủ tịch; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền.

Từ tháng 3/1994 - 4/1996 giữ chức vụ Phó Bí thư huyện uỷ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền.

Từ tháng 5/1996 - 01/2002, là Tỉnh uỷ viên; Phó Bí thư huyện uỷ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền.

Từ tháng 02/2002 - 5/2004, Tỉnh uỷ viên-Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh.

Từ tháng 6/2004, Tỉnh uỷ viên-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ năm 2007 đến 2016 là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế và là Ủy viên Ủy ban TC-NS của Quốc hội Khóa XII và XIII.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa III, IV, V từ năm 1994 đến năm 2011.

          Ông là đại biểu Quốc hội các Khóa XI, XII, XIII ứng cử trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

 

 

 

 


 

Đại biểu Hòa thượng Thích Chơn Thiện

 

Năm sinh:  01/12/1942

Quê quán:  xã Phú Mỹ, huyện  Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện tên thật là Nguyễn Hội. Từ năm 1960 đến tháng 7/1968, Hòa thượng  xuất gia, thọ đại giới và theo học Cử nhân Triết học, Cử nhân Phật học tại Đại học Vạn Hạnh, sau đó Hòa thượng du học ở Mỹ về Cao học Tâm lý Giáo dục; Phó Giám đốc Sinh viên vụ đặc trách hướng dẫn Tâm lý Giáo dục, Đại học Vạn Hạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất 4/1975 đến tháng 3/1977, Hòa thượng tham gia làm Trưởng ban Kinh tế và Trưởng ban Nông hội xã Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Từ 1977-1984, Hòa thượng là phụ tá Viện trưởng Hòa thượng Thích Minh Châu tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10/1984 Hòa thượng làm Giảng sư tại chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian từ năm 1988 – 1992, Hòa thượng được cử làm phụ tá Viện trưởng, kiêm Trưởng ban Học vụ Trường Cao cấp Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục con đường học vấn từ năm 1992 đến 1996 Hòa thượng du học ở New Delhi, Ấn Độ và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học. Đến năm 2002, Hòa thượng đã đảm nhận nhiều chức vụ như: Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng ban Phật giáo quốc tế; Phó Trưởng ban thường trực, rồi Quyền Trưởng ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ tháng 6 năm 2002, Hòa thượng giữ chức vụ là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPG Việt Nam; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Hòa thượng là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, ứng cử trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

 


 

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa

 

Năm sinh:  11/7/1959

Quê quán:  Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tháng 8/1978,Ông gia nhập quân đội thuộc Trung đoàn 191, Sư đoàn 313, Quân khu 2 chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc.

Từ 1980-1984, Ông là học viên, sau đó được tham gia giảng dạy tại trường Sỹ quan Lục quân 1.

Từ tháng 10/1984-8/1985, tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 121, Sư đoàn 345, Quân khu 2.

Từ tháng 9/1985-8/1986, Ông tiếp tục tham gia học Khóa giáo viên Quân sự trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từ tháng 9/1986-8/1990, Ông là trợ lý tác chiến Sư đoàn 968, Quân khu 4, chiến đấu tại chiến trường Lào.

Tháng 9/1990, Ông là trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 1993 được cử về làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự huyện Hương Trà cho đến năm 1999.

Tháng 12/1999, Ông được phong quân hàm Thượng tá và được điều chuyển giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, quân hàm Đại tá (năm 2004).

Năm 2005-3/2012, Ông là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tháng 3, năm 2012, Ông được điều động làm Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 và năm 2013 được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2014, Ông được điều động và phân công giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội .

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, ứng cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.