Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đến ngày 05/01/2018
Cập nhật:01/01/2018 9:51:43 SA

Thứ hai

(01/01)

08h00

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

14h00

Thứ ba

(02/01)

07h30

Anh Thọ đi kiểm tra cơ sở với Đoàn công tác (Theo chương trình riêng)

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ, anh Tài làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ

Thứ tư

(03/01)

07h30

Anh Thọ, anh Tài dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14h00

Anh Thọ tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

(04/01)

07h30

Anh Thọ nghe VP UBND tỉnh báo cáo việc triển khai QĐ số 574/QĐ-TTg về tiếp nhận xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp

08h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

09h30

Anh Thọ dự tọa đàm về xây dựng đô thị thông minh tại VTV Huế

14h00

Anh Thọ rà soát việc triển khai văn bản điện tử, giải quyết công việc trên môi trường mạng và tiến độ triển khai một số chương trình, đề án CNTT

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

(05/01)

07h30

Anh Thọ, Anh Tài dự Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 và khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh

14h00

Anh Thọ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác ngành Công Thương năm 2018

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

 Bản in]