Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017)
Cập nhật:08/01/2017 1:51:57 CH

Thứ hai

(09/01)

7h00

Anh Thọ dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017.

8h00

Anh Thọ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành TNMT.

Anh Tài dự gặp mặt doanh nghiệp nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu, tại UBND tỉnh.

14h00

Anh Thọ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở TNMT.

Anh Tài làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH về một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

16h00

Anh Thọ họp BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh tại VPTU.

Thứ ba

(10/01)

8h00

Anh Thọ đi công tác đến hết ngày 15/01.

Anh Tài dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, KS Hương Giang.

14h00

Anh Tài làm việc với Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên về công tác chuẩn bị về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư

(11/01)

8h00

Anh Tài tiếp công dân tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Đc Dũng)

14h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

(12/01)

8h00

Anh Tài đi cơ sở.

14h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

(13/01)

8h00

Anh Tài tham gia Đoàn giám sát về “Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh”, tại huyện Phong Điền.

14h00

Anh Tài tham gia Đoàn giám sát về “Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh”, tại huyện Quảng Điền.

 Bản in]