Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)
Cập nhật:13/02/2017 7:16:11 SA

Thứ hai

(13/02)

8h00

Anh Thọ, Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ làm việc với TP Huế về cấp GNCQSDĐ cơ sở tôn giáo.

Anh Tài dự Hội nghị giới thiệu quy hoạch các chức danh Lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh giai đoạn 2016 -2021, tại VP Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thứ ba

(14/02)

7h00

Anh Thọ dự Lễ giao, nhận quân năm 2017.

8h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

11h30

Anh Thọ mời cơm đoàn UB Thường vụ Đại hội nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

14h00

Anh Thọ đi cơ sở.

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

(15/02)

7h30

Anh Thọ làm việc Sở KHĐT về cơ sở dữ liệu DN và công tác cấp thẻ điện tử thông minh cho DN.

8h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

9h30

Anh Thọ nghe b/c quy trình xác định giá đất.

14h00

Anh Thọ L/v với Phong Điền về tích tụ đất nông nghiệp và bàn giải pháp phát triển NN công nghệ cao.

Anh Tài làm việc với Văn phòng về chương trình, kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Thứ năm

(16/02)

8h00

Anh Thọ họp Thường vụ Tỉnh ủy.

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ dự Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Anh Tài họp rà soát công tác bổ sung các nội dung trong Website của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thứ sáu

(17/02)

7h30

Anh Thọ họp nghe báo cáo về giao thông thông minh

8h00

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

9h00

Anh Thọ nghe báo cáo tiến độ dự án rừng mưa nhiệt đới.

14h00

Anh Thọ làm việc với Sở Nội vụ liên quan đến mô hình Trung tâm HCC tỉnh

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

 Bản in]