Trang chủ » Giám sát » Báo cáo kết quả giám sát
BÁO CÁO Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh”
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 BÁO CÁO Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh” ()
 Bản in]