Trang chủ » Giám sát » Báo cáo kết quả giám sát
Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững địa bàn vùng dân tộc, thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQGGNBV địa bàn vùng dân tộc, thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ()
 Bản in]
Các bài khác