Trang chủ » Giám sát » Báo cáo kết quả giám sát
Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dưng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dưng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh ()
 Bản in]