Trang chủ  Chương trình hoạt động  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 5 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH

Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của Đoàn ĐBQH tỉnh; Chương trình công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2016 của Văn phòng như sau:

Phần I 

CÔNG TÁC THAM MƯU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỞNG ĐOÀN, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

STT

Nội dung

Lãnh đạo
chỉ đạo

Chuyên viên theo dõi

Thời gian

Sản phẩm

I.

THÁNG 8

1.  Tham gia Đoàn khảo sát của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển 4 tỉnh miền Trung

Nguyễn Tấn Trọng

Ngô Quốc Vương

Tuần 1

Xây dựng chương trình đón Đoàn

2. Xây dựng Lịch tiếp công dân 5 tháng cuối năm 2016 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 1

Kế hoạch tiếp dân

3.  Xây dựng kế hoạch và phục vụ tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV.

Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên được phân công theo địa bàn

Tuần 2

Kế hoạch

4. Tổ chức buổi Bàn giao nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV

Dương Thế Hùng

Lê Thị Oanh
Ngô Quốc Vương

Tuần 2

- Hồ sơ
- Địa điểm

5.  Báo cáo 5.công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH từ tháng 15/8/2015 – 15/8/2016 (nếu có)

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 2

Báo cáo

6.  Xây dựng Quy chế Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nguyễn Tấn Trọng

Ngô Quốc Vương

Tuần 3

Quy chế

7. Phục vụ tiếp công dân (theo kế hoạch riêng)

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 4

Thông báo kết luận

II.

THÁNG 9

8. 

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV và Hội Luật gia

Nguyễn Tấn Trọng

Ngô Quốc Vương

Tuần 1 - 2

Quy chế

9. 

Phục vụ tiếp công dân (theo kế hoạch riêng)

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng
Ngô Quốc Vương

Tuần 2 - 3

Thông báo kết luận

10.

Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 3

Kế hoạch

11. 

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo Luật, các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên theo dõi theo lĩnh vực

Tuần 1 - 4

- Giấy mời, thời gian, địa điểm.
- Báo cáo

12. 

Phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

- Cao Hữu Dũng tổng hợp chung.
- Các chuyên viên tổng hợp theo điểm TXCT

Tuần 4/T9 – tuần 1/T10

- Tổng hợp Báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội; các cơ quan liên quan

13. 

Tham dự các Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo Luật do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức (nếu có).

Dương Thế Hùng

Các chuyên viên theo dõi theo lĩnh vực

Tuần 1 - 4

Bài phát biểu (khai mạc và nội dung tham gia)

14. 

Tham gia các hoạt động giám sát khác theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh (nếu có)

Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên theo dõi theo lĩnh vực

Tuần 1 - 4

- Quyết định
- Đề cương
- Kế hoạch
- Báo cáo GS

III.

THÁNG 10 VÀ THÁNG 11

15.

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (thành phần: Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN)

 

Nguyễn Tấn Trọng

 

Cao Hữu Dũng

Tuần 1/T10

Báo cáo

16.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo Luật, các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

 

Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên theo dõi theo lĩnh vực

Tuần 1 – 2/ tháng 10

- Giấy mời, thời gian, địa điểm.
- Báo cáo

17. 

Tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên
(Phân công theo thời gian)

Từ 19/10 đến hết tháng 11

Chuẩn bị tất cả các nội dung theo quy định kỳ họp

18. 

Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 3/T11

Kế hoạch

IV.

THÁNG 12

19. 

Phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

- Cao Hữu Dũng tổng hợp chung.
- Các chuyên viên tổng hợp báo cáo theo điểm TXCT

Tuần 1 – 2

Báo cáo kiến nghị cử tri (Nếu có)

20. 

Tổ chức Tổng kết Hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2016 và phương hướng năm 2017

Dương Thế Hùng

Cao Hữu Dũng
Ngô Quốc Vương

Tuần 2

- Báo cáo
- Giấy mời

21. 

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH năm 2016

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 3

Báo cáo

22. 

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV và Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (theo đề xuất của UBMTTQVN tỉnh)

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 4

Quy chế

23. 

Phục vụ tiếp công dân (Theo kế hoạch riêng)

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 4

Thông báo kết luận

24. 

Xây dựng Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2017 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Tuần 4

Kế hoạch

25. 

Xây dựng Chương trình công tác năm của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nguyễn Tấn Trọng

Ngô Quốc Vương

Tuần 4

Chương trình


PHẦN II

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG

 

TT

Nội dung

Thời gian

Lãnh đạo
chỉ đạo

Thành phần tham gia

Sản phẩm

I

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

1.

Họp Giao ban cơ quan

Ngày 20 - 25 hằng tháng

Dương Thế Hùng

Lãnh đạo Văn  phòng, các chuyên viên, người lao động

Thông báo kết luận

2.

Họp Chi bộ cơ quan

Ngày 20 - 25 hằng tháng

Nguyễn Tấn Trọng

Các đảng viên trong chi bộ

Nghị quyết

3.

Xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng

Trước ngày 25 hằng tháng

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Báo cáo

4.

Thanh toán chứng từ với Kho Bạc

Thường xuyên

Dương Thế Hùng

Lê Thị Oanh

Chứng từ

5. 

Kiểm tra hệ thống điều hòa, hệ thống điện và các trang thiết bị khác của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thường xuyên

Dương Thế Hùng

Lương Công Thân

 

II

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

THÁNG 8

 

 

 

 

6.

Xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của chuyên viên, người lao động của  Văn phòng.

Tuần 1/tháng 8

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng
Ngô Quốc Vương

Quy chế

7. 

Chuẩn bị phòng làm việc và các trang thiết bị khác của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Tuần 1 – 2/tháng 8

Dương Thế Hùng

Lê Thị Oanh
Ngô Quốc Vương

 

8. 

Dự toán kinh phí hoạt động của Đoàn năm 2017

Tuần 2/tháng 8

Dương Thế Hùng

Lê Thị Oanh

Dự toán

9. 

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng

Tuần 3 – 4/tháng 8

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

Lê Thị Oanh
Cao Hữu Dũng

Quy chế

10. 

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ và Ban hành Quy chế hoạt động của Chi bộ.

Tuần 4/tháng 8

Nguyễn Tấn Trọng

Các đảng viên trong Chi bộ

Quy chế

11.

Chuẩn bị phòng làm việc và các trang thiết bị của Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng; 

Tuần 4/tháng 8

Dương Thế Hùng

Lê Thị Oanh
Ngô Quốc Vương
Hoàng Việt Linh

 

12. 

Triển khai công tác Quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ Văn phòng

Tuần 1/tháng 9

Nguyễn Tấn Trọng

Các đảng viên trong chi bộ

Công văn gửi BTC tỉnh ủy

13. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng hệ thống Quản lý sổ tay công vụ điện tử

Tuần 1/tháng 9

Dương Thế Hùng

Ngô Quốc Vương
Cao Hữu Dũng
Hoàng Việt Linh

Sổ tay công vụ

14. 

Xây dựng quy chế phối hợp 4 Văn phòng

Tuần 1/tháng 9

Dương Thế Hùng

Cao Hữu Dũng

Quy chế

15. 

Tổ chức Đại hội Công đoàn của Văn phòng (Theo chương trình riêng)

Tuần 4/tháng 9

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng
Ngô Quốc Vương
Hoàng Việt Linh
Lê Thị Oanh

- Báo cáo
- Giấy mời
- H.Trường
- Chế độ CS

16. 

Phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Tuần 3/tháng 10 đến hết tháng 11

Dương Thế Hùng
Nguyễn Tấn Trọng

Các chuyên viên theo sự phân công

 

17. 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Văn phòng

Tuần 3/tháng 12

Nguyễn Tấn Trọng

Cao Hữu Dũng

Báo cáo

18. 

Tham gia các hoạt động khác tại địa phương theo phân công của Thường vụ Tỉnh ủy

Tuần 3 – 4/tháng 12

Dương Thế Hùng

Các chuyên viên theo sự phân công của Lãnh đạo VP

 

19. 

Xây dựng Chương trình công tác năm của Văn phòng Đoàn ĐBQH

Tuần 4/tháng 12

Nguyễn Tấn Trọng

Ngô Quốc Vương

Chương trình


Căn cứ nội dung Chương trình công tác này yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện đúng tiến độ./.

 Nơi nhận:
- Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; (B/c)
- CVP, P.CVP;
- Các chuyên viên và người lao động;
- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Dương Thế Hùng

 Bản in]