Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin Đoàn đại biểu Quốc hội
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
Cập nhật:16/03/2018 5:00:17 CH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Chiều ngày 14/3, tại phòng Hoa Mai - Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme), đại biểu Quốc hội khóa XIV Nguyễn Văn Thân cùng đông đảo các thành viên tiêu biểu của Vinasme.

Sau hơn 12 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng; tổ chức, bộ máy đã được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, số lượng hội viên ngày càng tăng. Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, cũng như giảm bất bình đẳng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Trong những năm qua, Hiệp hội đã có rất nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Các cấp hội đã vận động, quyên góp được nguồn lực lớn để ủng hộ các quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai và nhiều hoạt động xã hội vì cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khác.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp

Đặc biệt, Hiệp hội nghiên cứu thành công 2 sáng chế khoa học “Quy trình xác thực chống hàng giả” và “Giải pháp cai nghiện ma túy” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế. Qua đó đã và đang mang lại lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội, được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các địa phương hết sức quan tâm, ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những đóng góp của Hiệp hội, các thành viên của Hiệp hội nói riêng và cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp nói chung đối với đất nước trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Những kết quả này đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội và tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Qua trao đổi những cơ hội, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong thời gian tới với Đoàn đại biểu Vinasme, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Thứ nhất, với vị thế là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, là cơ quan đại diện và là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan Nhà nước, Hiệp hội cần tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực và uy tín, tham gia nhiều hơn, có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội, vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần chủ động trong việc đổi mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, các giải pháp cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp để không thua các đối thủ ngay tại “sân nhà”; xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; kinh doanh, đóng thuế, bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, góp phần chấn hưng đất nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Thứ ba, Hiệp hội cần tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp hội viên và các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến được với người dân và doanh nghiệp hội viên một cách thực chất, hiệu quả; phản ánh, kiến nghị kịp thời các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên và sinh viên, tạo nên một phong trào khởi nghiệp bài bản, hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, tiếp tục củng cố, phát triển xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ tư, Hiệp hội và các doanh nghiệp cần giám sát, phối hợp chính quyền các cấp trong việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp thâm nhập thị trường, tiếp cận thông tin, tín dụng, mặt bằng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, gắn hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Thứ năm, cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại 3 Đề án sau khi được Chính phủ phê duyệt gồm: Đề án “Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp”; Đề án “Giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội”; Đề án “Giải pháp gắn kết, thúc đẩy đoanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế”.


Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân phát biểu tại buổi tiếp

Ngoài ra, Hiệp hội cần phối hợp với các Ban, ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực doanh nghiệp tư nhân”, chủ động phát hiện những nhân tố mới, những điển hình để kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước tôn vinh, trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định: Ủy ban thường vụ Quốc hội ghi nhận những phản ánh, kiến nghị đề xuất mà các đại biểu đã nêu. Đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội xem xét, đề xuất những chủ trương, chính sách cụ thể, hoàn thiện các thể chế nhất là hệ thống chính sách thuế bảo đảm đồng bộ, minh bạch; tăng cường giám sát việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, không ngừng phát triển đi lên, khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực và chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế, phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát huy tối đa sức mạnh nội lực, liên doanh, liên kết, hợp tác cùng nhau làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo http://quochoi.vn

 Bản in]