Trang chủ  Tin tức sự kiện  Thông tin Quốc hội và đại biểu Quốc hội
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: KẾ THỪA PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỰ TIN BƯỚC TIẾP TƯƠNG LAI
Cập nhật:08/07/2022 8:41:35 SA
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
Phát biểu tại phiên họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, chiều 07/7, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội và các cơ quan đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, khối lượng lớn, chất lượng nâng lên, là cơ sở để các cơ quan tự tin bước tiếp những tháng còn lại.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Tại cuộc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có báo cáo kết quả công tác tháng 6/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả nổi bật, điểm mới trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và trong lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác đối ngoại, công tác dân nguyện,việc điều hòa phối hợp hoạt động các cơ quan của Quốc hội, công tác chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, công tác thông tin tuyền thông, các hoạt động bảo đảm điều kiện hoạt động, tổ chức hoạt động của Văn phòng Quốc hội; bám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình, quy phạm, chất lượng tiến độ các công việc theo chương trình đề ra; cùng với đó là những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; bổ sung các kiến nghị đề xuất và lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trao đổi làm rõ thêm về những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, các ý kiến tại cuộc họp đã chỉ rõ, Quốc hội đã làm tốt công tác xây dựng pháp luật với những định hướng lớn được chuẩn bị, hướng dẫn từ sớm từ xa. Điểm nhấn tại 2 kỳ họp chính là nhiều luật khó đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Theo đánh giá của Bộ Chính trị, những góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào các đề án lớn cũng đạt chất lượng tốt. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động trong hoạt động giám sát để tổ chức các phiên giải trình, hội nghị, hội thảo trước những vấn đề thời sự mà dư luận, người dân quan tâm, kịp thời đưa ra những kiến nghị đến cơ quan hữu quan, tiếp tục khẳng định về một Quốc hội hành động. Các cơ quan báo chí của Quốc hội cũng có nhiều đổi mới, khởi sắc, đặc biệt là tại Kỳ họp thứ 3 đã tăng cường thời lượng truyền hình trực tiếp, được cử tri đánh giá cao.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua xem xét báo cáo và thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổng Thư ký Quốc hội, cơ bản tán thành các nội dung báo cáo về kết quả công tác của tháng 6/2022 và 6 tháng đầu năm 2022, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận mặc dù đây là lần đầu tổ chức phiên họp giao ban sơ kết nhiệm vụ 6 tháng, song công tác chuẩn bị phiên họp kỹ lưỡng, nội dung báo cáo vừa đảm bảo toàn diện, khái quát vừa đi vào nhiệm vụ cụ thể. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, góp ý để hoàn thiện báo cáo để phát hành chính thức đồng thời có kế hoạch triển khai nhiệm vụ, cụ thể hóa nội dung công tác 6 tháng cuối năm 2022, có phân công công việc rõ ràng, tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Điểm lại những kết quả đã thực hiện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thực tế 6 tháng đầu năm cho thấy các cơ quan đã có sự cố gắng, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kế thừa và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội thể hiện qua từng kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, từng Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội; trong công tác phối hợp giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm qua khẳng định sự tiếp nối kết quả của 76 năm lịch sử Quốc hội đồng thời có sự nỗ lực, trách nhiệm để tiếp tục đổi mới để hoàn thiện thêm để vừa giữ được thành quả cũ vừa phát huy thêm một bước.

Ngay từ đầu năm, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan của Quốc hội đã bám sát, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời thể chế hóa cụ thể hóa các chủ trương, các văn bản hướng dẫn đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là nhiệm vụ kép “vừa kiểm soát, thích ứng an toàn, linh hoạt có hiệu quả dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả có được có phần đóng góp quan trọng, trách nhiệm và xứng đáng của Quốc hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương, Chính phủ thừa nhận. Đặc biệt là các nội dung quyết sách của Quốc hội, nhiều nội dung khó, quy trình phức tạp đều nhận được sự đồng thuận cao.

Các cơ quan cũng đã đã hoàn thành những công việc theo kế hoạch của Trung ương, của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, kịp thời giải quyết những công việc mới và những công việc phát sinh. Việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác xây dựng báo cáo và cho ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội đối với các dự thảo văn kiện của Trung ương có chất lượng, đảm bảo tiến độ nhanh chóng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội và các cơ quan đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, khối lượng lớn, chất lượng nâng lên, tính chuyên nghiệp hiệu quả có xu thế ngày càng cao trong lập pháp, giám sát, dân nguyện, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại, điều hòa phối hợp nội bộ và bên ngoài, công tác chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nhiều điểm mới cải tiến trong tổ chức và hoạt động như việc tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân các khu vực, việc ban hành các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… đã góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh tiến độ không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà còn ở các cơ quan hữu quan sớm triển khai thực hiện đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, công tác văn phòng và bảo đảm điều kiện hoạt động cũng có nhiều nỗ lực, cố gắng ngày càng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, kiện toàn một bước bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế làm việc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điểm nhấn cuối cùng và quan trọng là các cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất đồng tâm hiệp lực, phát huy được vai trò của từng đại biểu Quốc hội, từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu không ngừng nỗ lực, làm việc không quản ngày đêm. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị; trân trọng cảm ơn sự cố gắng đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công nhân viên chức của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định kết quả đạt được giúp chúng ta tự tin bước tiếp những tháng còn lại.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nhiệm vụ cần quan tâm làm tốt hơn nữa trong thời gian tới như tuân thủ nghiêm quy chế làm việc, cần rà soát để phát huy làm nghiêm, làm tốt hơn nữa, hoàn thiện quy trình quy phạm để chuyên nghiệp hơn vừa đảm bảo bao quát trọng tâm trọng điểm, đặt ra mốc thời gian hoàn thành dứt điểm công việc; tăng cường phối hợp bên trong trong mỗi cơ quan, phối hợp các đơn vị trong Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, tạo thống nhất trong nội bộ. Chú ý bám sát chương trình hành động và kế hoạch đã ban hành để bảo đảm chất lượng tiến độ các dự án, nhiệm vụ./.

Nguồn: quochoi.vn

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối