ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THAM GIA THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2019; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH, DỰ TOÁN NSNN, PHÂN BỔ NSTW NĂM 2020
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối