Trang chủ  Tin tức sự kiện  Tin Đoàn đại biểu Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền
Cập nhật:28/11/2018 4:36:03 CH

Chiều ngày 28/11/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri  báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hạnh – Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đồng chí Phạm Như Hiệp – GS.TS Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh có đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Quảng Điền; lãnh đạo xã Quảng Vinh và cử tri các xã Quảng Vinh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phạm Như Hiệp – GS.TS Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, như: Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Quốc hội đã thông qua 9 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác; Quốc hội đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4; Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn…