Trang chủ  Tin tức sự kiện  Thông tin Quốc hội và đại biểu Quốc hội
TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 06/9: HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT TRIỂN KHAI LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV
Cập nhật:06/09/2023 4:07:25 CH
8h00 sáng 06/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Nội dung Hội nghị tập trung: (1) Quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (2) Đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; (3) Đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tại phiên họp sáng ngày 06/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và điều hành nội dung phiên họp. Hội nghị được trực tiếp trên nền tảng số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội liên tục cập nhật nội dung phiên họp:

8h01: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan.

Về phía Quốc hội, có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đại biểu Quốc hội.

Tiếp đến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị.

8h05: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 06/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối với 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được trực tiếp trên nền tảng số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương và toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức là thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được ban hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với việc triển khai luật, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa đảm bảo tính toàn diện chưa, chú trọng đối với các luật nghị quyết mới được ban hành. Việc giám sát văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất ,tính khả thi và hiệu lực của văn bản. Một số luật có s ố lượng nội dung quy định chi tiết nhiều nhưng chưa đảm bảo tính cụ thể để khi có hiệu lực thi hành...

Đối với Chính phủ, công tác tổ chức triển khai một số luật, nghị quyết còn chậm; một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Một số văn bản chất lượng chưa đảm bảo, vừa ban hành trong thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Hội nghị hôm nay sẽ đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết, trong đó, có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước Kỳ họp thứ 5 và 08 luật, 08 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Một số nghị quyết về nhân sự, về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề sẽ không thuộc phạm vi của Hội nghị này. 

Hội nghị sẽ nghe 02 Báo cáo quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát về 4 nội dung chủ yếu: 

1. Việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, những kết quả đạt được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp, kiến nghị. 

2. Đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5. 

3. Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

4. Một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Ngoài ra, Hội nghị sẽ nghe các tham luận của các cơ quan về việc triển khai đối với 21 luật, nghị quyết của Quốc hội, đây là những văn bản quan trọng, có tác động lớn, được dư luận xã hội quan tâm, có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ như: việc triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ; việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Khám bệnh, chữa bệnh; việc chuẩn bị triển khai Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị. 

Để Hội nghị đạt được kết quả tích cực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng đề nghị các đại biểu tham dự cả trực tiếp và trực tuyến dự đầy đủ, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, thảo luận thẳng thắn, xây dựng, khách quan. Các báo cáo, tham luận, ý kiến phát biểu cần phản ánh sâu sắc, rõ nét, chính xác những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, cùng trao đổi, thống nhất những giải pháp khả thi, thiết thực, tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

8h16: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về tình hình tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 5; công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Báo cáo tình hình tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 5; công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp và cụ thể.

Ngay khi kết thúc các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành kế hoạch để triển khai thi hành; rà soát nội dung giao quy định chi tiết để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành và phổ biến luật, nghị quyết, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các Kế hoạch để triển khai thi hành các luật, nghị quyết ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, 41/63 (năm 2022), 28/63 (năm 2023) tỉnh, thành phố cũng đã ban hành văn bản riêng chỉ đạo, hướng dẫn các luật, pháp lệnh mới, xây dựng Kế hoạch triển khai các luật, pháp lệnh. Để triển khai thực hiện luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành Kế hoạch hoạt động; Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hoặc lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Kế hoạch công tác năm, Kế hoạch triển khai luật, pháp lệnh.

Về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 4, trên cơ sở phân công của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có nhiệm vụ trình hoặc ban hành theo thẩm quyền 50 văn bản để quy định chi tiết 20 luật, nghị quyết đã có hiệu lực. Kết quả, tính đến ngày 15/8/2023, số văn bản đã được ban hành là 37 văn bản, còn lại 11 văn bản chưa được ban hành. Trong số 37 văn bản được ban hành, có 09/37 văn bản được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Về công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Theo đó, tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm lĩnh vực và một số nội dung cụ thể liên quan đến một số luật theo tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội. Ban cán sự đảng Chính phủ có báo cáo gửi Đảng đoàn Quốc hội về kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật. 

Về công tác triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, ngay sau Kỳ họp thứ 5, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; xác định nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp rà soát, gửi thông báo đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung luật, pháp lệnh, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh một cách đồng bộ, hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập nhất định: Một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để. Vẫn còn văn bản nợ chưa được ban hành chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ. Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở chưa phù hợp; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác này còn chậm; một bộ phận báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế về kỹ năng, thiếu nguồn nhân lực chuyên biệt phổ biến, giáo dục pháp luật riêng cho đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc. 

Đề ra giải pháp cho vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định “chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao”. Các bộ, ngành thường xuyên, chủ động rà soát, đánh giá các quy định pháp luật, các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động lập đề nghị xây dựng và tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Đối với việc triển khai công tác lập pháp cuối năm 2023 và năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có quan tâm, chỉ đạo sát sao, dành nhiều ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động, khẩn trương thành lập Ban soạn thảo; tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo theo kế hoạch. 

Phó Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường thời gian để các đại biểu thảo luận về nội dung các dự án luật, tập trung vào những vấn đề quan trọng, những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Những vấn đề giao các cơ quan quy định chi tiết vấn đề bảo đảm thời gian, nguồn lực để ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức thi hành.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc triển khai Chương trình năm 2023, năm 2024; tăng cường thời gian cho ý kiến đối với nội dung các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

8h45: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 và công tác triển khai các luật, nghị quyết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4  và công tác triển khai các luật, nghị quyết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 04 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Về tình hình triển khai các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, thực hiện chủ trương “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó giúp các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt các chính sách mới trong luật, nghị quyết, chủ động phương án, nguồn lực thực hiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với việc triển khai luật, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa bảo đảm tính toàn diện; việc giám sát văn bản quy định chi tiết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Một số luật có số lượng nội dung giao quy định chi tiết nhiều, chưa bảo đảm tính cụ thể; còn một số nội dung thuộc trách nhiệm ban hành văn bản quy định chi tiết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa được các cơ quan chuẩn bị, trình theo đúng kế hoạch.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng được đề ra tại Văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho việc thi hành luật, nghị quyết. Có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết.

Đối với các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong quá trình triển khai thi hành, đề nghị Chính phủ lưu ý một số vấn đề quan trọng hoặc đang có nhiều vướng mắc, bất cập để hướng dẫn, có giải pháp xử lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đúng quy định của luật, nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức, hình thức truyền thông chính sách, pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng các luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. 

Về triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023 và các nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Chương trình, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 09 luật, cho ý kiến đối với 08 dự án luật khác và trong năm 2024, Quốc hội xem xét, thông qua 18 luật, 01 nghị quyết, cho ý kiến về 02 dự án luật khác; bên cạnh đó, khối lượng công việc lập pháp có thể còn tăng thêm do tiếp tục bổ sung một số dự án mới vào Chương trình để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai Chương trình, hoàn thành kế hoạch đề ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội được phân công thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý cần chủ động phối hợp chặt chẽ “từ sớm, từ xa” với các Bộ, cơ quan chủ trì dự án; tăng cường tham vấn, lấy ý kiến, khảo sát thực tiễn, chú trọng phát hiện và xử lý những quy định có dấu hiệu sơ hở, cài cắm “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ”, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục dành nhiều thời gian để thảo luận tập thể, cho ý kiến kỹ các nội dung quan trọng, vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật cả trong quá trình soạn thảo và tiếp thu, chỉnh lý. Đối với các dự án luật, nghị quyết có nội dung phức tạp, phạm vi tác động lớn, các dự án điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, việc thí điểm các chính sách mới, khác với quy định của luật hiện hành, đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ động báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền; bảo đảm dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị kỹ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, có sự đồng thuận cao giữa các Bộ, ngành có liên quan.

 

Đối với việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan lưu ý khẩn trương nghiên cứu, lập đề nghị trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình: các dự án cần ban hành theo yêu cầu tại văn kiện, nghị quyết, kết luận của Đảng; là kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, ưu tiên các dự án luật về thuế, nhất là xử lý nội dung liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024; các dự án là kết quả rà soát pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, Kế hoạch số 1392-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội; các dự án đã được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình các năm trước nhưng chưa được chấp thuận và các dự án khác nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri, nhất là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, góp phần hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ tích cực thực hiện phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm pháp luật được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, có tính khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

9h17: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thực hiện trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại Điều 6 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tại các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, triển khai nhiệm vụ được giao, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-MTTW-UB về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động và sớm triển khai các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch, tập trung vào một số việc như: chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Về tình hình tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại 04 tỉnh; tổ chức Hội nghị Tổng kết trực tuyến đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, tiến hành xây dựng đề án nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật; dự kiến hoàn thiện các sản phầm của Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 11 năm 2023…

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lựa chọn và thực hiện phản biện xã hội đối với nhiều dự án luật quan trọng như: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự án Luật nhà ở (sửa đổi)…

Đối với dự án Luật Đất đai, Ban Thường trực đã tổ chức phản biện 02 lần trước khi Quốc hội cho ý kiến. Đây là các dự án Luật quan trọng, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Các hội nghị phản biện đã huy động sự tham gia tích cực của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, trong đó hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức phản biện xã hội đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)… 

Trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất, cơ quan chủ trì soạn thảo tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam để tổ chức phản biện xã hội ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ với cơ quan chủ trì soạn thảo, trong đó cần bảo đảm sự tham gia đầy đủ của cơ quan phản biện trong các công đoạn soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền dự án, dự thảo văn bản; việc tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện xã hội phải được xác định là nhiệm vụ bắt buộc (đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng); văn bản phản biện cần được thể hiện rõ trong hồ sơ trình dự án, dự thảo văn bản. 

Về các nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định sẽ tập trung thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được giao tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; trong đó tập trung vào việc tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tiếp tục Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực tiễn để đề xuất lập đề nghị xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân; Luật điều chỉnh về hoạt động từ thiện, nhân đạo; Luật MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật quan trọng đã có ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận để theo dõi, đề xuất kịp thời việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo các ý kiến phản biện; tham gia ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản. Về lâu dài, sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa đầy đủ quyền con người, quyền công dân, nghiên cứu để tiến tới xây dựng Luật/pháp lệnh về hoạt động giám sát của Nhân dân...

9h28: Nghỉ giải lao (15 phút)

9h48: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du trình bày Báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Văn Du nêu rõ, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác xét xử, nhất là trong bối cảnh cả nước triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, để đảm bảo giải quyết các vụ án trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động đề xuất và được Quốc hội chấp nhận, ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Sự ra đời của Nghị quyết số 33 tạo ra một phương thức mới trong việc tổ chức công tác xét xử của Tòa án, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cam kết quốc tế; thể hiện việc thích ứng và bắt kịp với các giá trị của nền tư pháp văn minh trong thời đại số và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Về công tác hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 33, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 để hướng dẫn thi hành Nghị quyết nói trên, đồng thời chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết số 33 trong toàn hệ thống Tòa án, trong đó có cả những hội nghị có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài để học tập, trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao kỹ năng cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, đảm bảo cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đạt hiệu quả cao. 

Về tình hình tổ chức phiên tòa trực tuyến, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cho biết, tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, các Tòa án đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức xét xử trực tuyến được 9.263 vụ án. Việc triển khai các phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 thì hình thức xét xử này đã giúp hạn chế tập trung đông người tại phòng xử án, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định.

Kết quả trên cho thấy chủ trương của Quốc hội cho phép Tòa án nhân dân tổ chức phương thức xét xử bằng hình thức trực tuyến là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quan điểm của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hoạt động của các Tòa án; tuân thủ các cam kết quốc tế cũng như phù hợp với xu thế chung của các nền tư pháp tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cũng chỉ rõ việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến trong thời gian qua cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Nghị quyết số 33 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, tuy nhiên, việc bố trí nguồn lực kinh phí thực hiện trang bị cơ sở vật chất để tổ chức phiên tòa trực tuyến còn chậm, dẫn đến nhiều khó khăn khi tổ chức thực hiện. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị quyết số 33, hình thức xét xử trực tuyến mới được áp dụng cho việc tổ chức phiên tòa xét xử các vụ án mà chưa được áp dụng cho các phiên họp để giải quyết các việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án. Mặt khác, hướng dẫn hiện nay chỉ cho phép phiên tòa trực tuyến được kết nối tối đa không quá 03 điểm cầu thành phần là chưa phù hợp với thực tiễn.

Việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến cần có sự phối hợp và ý thức chấp hành pháp luật cao của người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, có trường hợp khi diễn biến tại phiên tòa bất lợi cho mình thì người tham dự phiên tòa ở điểm cầu thành phần có các hành động không hợp tác và đổ lỗi cho yếu tố kỹ thuật, điều đó ảnh hưởng đến quá trình tổ chức phiên tòa.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đã đề xuất, kiến nghị quá trình xem xét ban hành chính sách cần đồng thời xem xét việc bố trí nguồn lực để thực hiện, tránh tình trạng khi chính sách được thông qua nhưng không đủ nguồn lực thực hiện sẽ không đáp ứng được yêu cầu về tính kịp thời của chính sách.

Đồng thời hoàn thiện pháp luật về tổ chức phiên tòa trực tuyến theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng các thủ tục tố tụng trực tuyến không chỉ trong việc tổ chức phiên tòa xét xử vụ các án mà kể cả các phiên họp giải quyết các việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án; không quy định giới hạn số lượng điểm cầu thành phần…

Đề xuất Quốc hội hoàn thiện pháp luật về tố tụng điện tử nói chung tạo hành lang pháp lý không chỉ cho việc xét xử trực tuyến mà còn cho cả việc xây dựng Tòa án điện tử trong tương lai. Đại diện lãnh đạo TANDTC cũng đề nghị các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến.

9h59: Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận về tình hình tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay thuộc lĩnh vực Bộ Công an

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 5, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 03 luật, nghị quyết, gồm: (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; (3) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Sau khi Quốc hội thông qua, Bộ Công an đã chủ động rà soát các nội dung giao quy định chi tiết thi hành và xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành đối 03 văn bản nêu trên và 02 luật khác có liên quan. 

Để triển khai thi hành 05 luật, nghị quyết này, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng 04 nghị định của Chính phủ, 06 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an. Đến nay, Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành 03 nghị định, 05 thông tư và đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 01 nghị định, 01 thông tư.

Về công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 02 dự án luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng 07 văn bản quy định chi tiết thi hành 02 luật nêu trên, gồm: 01 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 nghị định của Chính phủ, 05 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an. Do 02 luật sớm có hiệu lực thi hành nên Bộ Công an đã chủ động, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành và ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật. 

Căn cứ vào các văn bản phân công chủ trì soạn thảo, Bộ Công an đã tiến hành xây dựng, trình ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, 07 văn bản quy định chi tiết thi hành của 02 luật nêu trên đều đã được ban hành bảo đảm đúng tiến độ để có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của các luật vào ngày 15/8/2023. 

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội; sớm ban hành các văn bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành để các cơ quan chủ trì soạn thảo có đủ thời gian xây dựng, trình ban hành văn bản bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với các luật, nghị quyết.

Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội sắp xếp thời gian, lịch họp tại các Phiên họp thường kỳ hoặc đề xuất tổ chức các Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết...

10h15: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung thảo luận

Phát biểu điều hành hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian buổi sáng làm việc còn khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tiếp theo chương trình làm việc, hội nghị sẽ nghe đại diện Hội Luật gia phát biểu tham luận… 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, các đại biểu phát biểu cố gắng phát biểu trong thời gian tối đa là 7 phút.

10h17: Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn nêu rõ, Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất  triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường sự gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với thực tiễn thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với công tác triển khai thi hành pháp luật.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Hội Luật gia Việt Nam với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đang thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp được đề ra, tổ chức hiệu quả công tác lấy ý kiến các cấp hội và công tác xây dựng pháp luật. Về cơ bản, việc triển khai nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam đã được các cơ quan, tổ chức hữu quan hết sức quan tâm và phối hợp chặt chẽ với tinh thần, trách nhiệm cao, do đó việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu.

Đối với việc xây dựng Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi), Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết việc xây dựng luật là cần thiết nhằm thể chế hoá chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước về Trọng tài thương mại đã được nêu trong Nghị quyết số 49 - NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng dự án Luật cũng nhằm nâng cao năng lực của các Trung tâm trọng tài, đội ngũ trọng tài viên đáp ứng yêu cầu giải quyết tranh chấp đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của trọng tài thương mại. 

Về nhiệm vụ lập pháp mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Hội được phân công tổng kết, đánh giá thi hành Luật Trưng cầu ý dân.

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, Luật trưng cầu ý dân đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với bản chất của Nhà nước ta, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tuy nhiên, từ khi Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực đến nay (07 năm), chúng ta chưa tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nào, do vậy không có cơ sở thực tiễn để đánh giá, tổng kết.

10h24: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu

Phát biểu tham luận, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XN, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giao chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự; xây dựng Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); tăng thẩm quyền cho công an cấp xã. 

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng là thành viên ban soạn thảo của nhiều luật, tích cực tham gia ý kiến xây dựng luật, nghị quyết, pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong số các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội có 6 luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và hiện Viện đã tích cực nghiêm túc, khẩn trương, triển khai.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn triển khai trong thực tiễn và sơ kết, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện luật, nghị quyết, thông tư, nghị định quy định chi tiết hướng dẫn luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh về trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Đồng thời, đối với pháp lệnh xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng. Viện đã ban hành văn bản quán triệt việc triển khai trong thực tiễn, liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành... 

Đối với các luật, nghị quyết khác liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân tối, Viện đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc; vấn đề liên quan trực tiếp đều được cụ thể hóa bằng các văn bản của ngành. 

Về công tác chuẩn bị triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành văn bản quán triệt triển khai kịp thời đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, trong đó tập trung vào 6 luật liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng: Luật Giá, Luật Hợp tác xã, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Giao dịch điện tử, Luật Đấu thầu.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng kiến nghị Quốc hội, UBTVQH chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà soát các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, hoặc chưa phù hợp trong hệ thống văn bản pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục rà soát kịp thời các văn bản giải thích, hướng dẫn các quy định còn chưa rõ của các luật, pháp lệnh, nghị quyết đang vướng mắc trong thực tiễn tạo thống nhất trong nhận thức và thực hiện.

10h34: Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá xác nhận, kết luận kiến nghị việc sử dụng tài chính công, tài sản công, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tính giải trình, tính minh bạch của tài chính công, tài sản công. Vì thế, trong hoạt động của mình, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, Kiểm toán nhà nước luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, các luật, Nghị quyết của Quốc hội để tổ chức triển khai thực hiện. 

Từ đầu Quốc hội khóa XV đến nay, Kiểm toán nhà nước được giao thực hiện 2 nhiệm vụ:

Thứ nhất, xây dựng Pháp lệnh xử phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán. Đến nay, kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành liên quan, được sự quan tâm của Quốc hội và UBTVQH, Pháp lệnh xử phạt hành chính đã được UBTVQH thông qua vào ngày 28/2/2023. Ngay sau khi Pháp lệnh được thông qua, kiểm toán đã khẩn trương ban hành công tác hướng dẫn và hoàn thiện các văn bản của mình để để đảm bảo Pháp lệnh được đưa vào cuộc sống đúng thời hạn quy định.

Thứ hai, việc tổng kết, sửa đổi, hoàn thiện Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, kiểm toán đã khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Còn tiếp)

Tại Hội nghị này, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ sẽ khẩn trương nghiên cứu, đẩy mạnh hoàn thiện Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, ngay từ khi xây dựng kế hoạch kiểm toán, đại diện Kiểm toán nhà nước cho biết, Kiểm toán nhà nước đã bám sát vào Nghị quyết 999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng phát triển kiểm toán đến 2030, trong đó quy định rất là rõ nhiệm vụ kiểm toán hàng năm tập trung vào hai nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, tiến tới năm 2025, đảm bảo kiểm toán 100% báo cáo quyết toán của các bộ, ngành và địa phương và thực hiện kiểm toán 40% các kiểm toán chuyên đề, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng: chuyên đề phục vụ cho việc giám sát tối cao của Quốc hội; tập trung vào lĩnh vực nóng, dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, tiêu cực mà được dư luận và cử tri quan tâm. 

Nhấn mạnh bám sát mục tiêu này, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, trong thời gian vừa qua, trước khi mà triển khai thực hiện thì kiểm toán cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và xin ý kiến Quốc hội để xây dựng kế hoạch kiểm toán. Năm 2023, Kiểm toán sẽ triển khai 129 nhiệm vụ và trong quá trình kiểm toán, đã kịp thời phát hiện những sai sót, những tồn tại, hạn chế và những lãng phí, thất thoát để kịp thời báo cáo các cơ quan có liên quan chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước cũng đã đề nghị các cơ quan có liên quan để tìm kiếm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng như vậy, chuyển các hồ sơ cho các cơ quan điều tra về các vụ việc vi phạm pháp luật. 

Cùng với đó, Kiểm toán nhà nước đã cung cấp kịp thời các thông tin cho phục vụ giám sát tối cao của Quốc hội như trong Báo cáo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đánh giá. 

Đặc biệt quan trọng, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị để sửa đổi kịp thời các văn bản pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

10h42: Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trần Thị Lan Anh phát biểu

Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Trần Thị Lan Anh cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hoạt động lập pháp của Quốc hội đã không ngừng đổi mới, phản ứng kịp thời, nhanh, linh hoạt, ngày càng đáp ứng yêu cầu thực tế của cuộc sống. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất  triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, quá trình thực hiện pháp luật là giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp, người dân kịp thời phát hiện vướng mắc, hạn chế, tháo gỡ những bất cập, từ đó có kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

Thời gian qua, VCCI đã tích cực tổ chức các hoạt động để triển khai pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng doanh nghiệp, các hoạt động chính bao gồm: triển khai, tuyên truyền về địa phương các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn doanh nghiệp trong quá trình triển khai, giám sát các hoạt động thực hiện pháp luật ở các cơ quan nhà nước, rà soát các bất cập trong quá trình thực hiện.

Dựa trên những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội, chính quyền địa phương, VCCI đã nêu những điểm chồng chéo, vướng mắc cụ thể trong các đạo luật về đầu tư, đất đai, xây dựng để cơ quan nhà nước xem xét, có giải pháp tháo gỡ. VCCI cũng đã tham gia rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, địa phương để xây dựng báo cáo, đưa ra kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo Tổng Thư ký VCCI, các hoạt động trên đã góp phần không nhỏ thúc đẩy quá trình cải cách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cũng khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong theo dõi thi hành pháp luật để thúc đẩy cải cách. Tuy nhiên, Tổng Thư ký VCCI cho rằng, còn có tình trạng hiểu và áp dụng pháp luật chưa nhất quán giữa các địa phương, còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, vấn đề này cần được quan tâm, khắc phục, tránh gây đình trệ trong thi hành pháp luật.

10h50: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ thống nhất với các báo cáo trung tâm của Hội nghị và kỳ vọng nhiều vào thành công của Hội nghị. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm... 

Đối với dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, quá trình xây dựng dự án Luật này cần có cách tiếp cận mới, phù hợp, thúc đẩy quá trình hội nhập. Đặc biệt cần xây dựng các nội dung đảm bảo thận trọng, bài bản…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện tại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn và dự án Luật này đã được chính thức đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị cần rà soát quy trình làm Luật, đầu tư hơn nữa cho nguồn lực, kinh phí làm Luật, bởi một dự án Luật chất lượng đòi hỏi cần có nguồn kinh phí xứng đáng để phục vụ quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, đổi mới, mở rộng việc lấy ý kiến đối tượng tác động...

Đồng thời, sự hiện diện của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội …cần xuất hiện sớm hơn trong quá trình xây dựng các Nghị định, Thông tư, cũng như quá trình giám sát việc triển khai pháp luật trong thực tiễn…

10h57:  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp.Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu

Khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết thời gian qua Tp. Hà Nội luôn quán triệt nghiêm luật, nghị quyết của Quốc hội. Thành phố đã triển khai xây dựng Chương trình công tác 5 năm theo phương châm 5 rõ. Đặc biệt, Tp Hà Nội cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương nên thành phố đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Đối với việc thực hiện luật, nghị quyết, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô và các nghị quyết đặc thù cho thành phố Hà Nội. Thời gian qua, thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, thành phố đã phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình Chính phủ xem xét và báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 tới. Việc sửa đổi nhằm khắc phục khó khăn, bất cập hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đột phá tạo thể chế thuận lợi xây dựng phát triển Thủ đô xứng tầm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố và tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Hiện thành phố đã triển khai trên nền tảng nhận thức đúng đắn và nhận được sự đồng thuận rất cao trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Việc chuẩn bị bài bản, chu đáo, đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình mới, tổ chức bộ máy chính quyền nhanh nhạy và thông suốt hơn, được đánh giá cao theo mô hình chính quyền đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Hà Minh Hải cũng báo cáo về tiến độ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thực hiện đường vành đai 4. Hiện thành phố đang tập trung triển khai quyết liệt với các giải pháp sáng tạo và linh hoạt, với kết quả cụ thể như đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần, công tác giải phóng mặt bằng đạt 87,45%.... 

 Thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ chính trị, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ban ngành Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nguồn lực tạo động lực mới phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

11h05: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường: Sớm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thay mặt Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Hội nghị là rất cần thiết để các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường bày tỏ nhất trí với các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo tham luận tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai đưa luật, nghị quyết của Quốc hội nhanh chóng đưa vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn việc thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua còn chậm, dẫn đến nhiều khó khăn và lúng túng cho các địa phương.

Về việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để luật sớm được thực thi trong thực tiễn. 

Đồng thời cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục sâu rộng nội dung của Luật tới các tâng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về dân chủ ở cơ sở.

11h09: Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, kết quả đạt được, vấn đề khó khăn,vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

Phát biểu, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, trao cho TP. Cần Thơ với 06 cơ chế, chính sách và 02 dự án, kết quả triển khai thực hiện đến nay như sau:

Thứ nhất, Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định... (quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết)

Thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, thành phố đang thực hiện Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, với tổng số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng và thực hiện trong 02 năm 2024 và 2025 để tập trung thực hiện các dự án quan trọng của thành phố.

Thứ hai, hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách Trung ương... (quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết).

Qua rà soát kết quả thực hiện năm 2022, UBND TP. Cần Thơ có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét thưởng vượt thu Ngân sách Trung ương so với dự toán năm 2022 (số tiền vượt thu là 158.793 triệu đồng). Theo quy định thì TP. Cần Thơ được hưởng tối đa khoảng 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Tài chính, thành phố không được thưởng vượt thu và đầu tư trở lại của năm 2022 theo quy định của Luật NSNN, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. 

Thứ ba, về chính sách phí, lệ phí (tại khoản 3, Điều 3), Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát thật cụ thể, chi tiết để xác định các khoản thu có thể thực hiện, không làm ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, tập trung phối hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết năm 2023 để triển khai thực hiện.

Qua báo cáo của các đơn vị tham mưu, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu hoàn thiện Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để đậu xe; bên cạnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát các loại phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí đăng ký giao dịch bảo đảm, bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp để tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh mức thu phí, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố.

Thứ tư, về quản lý đất đai (tại Điều 4), Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, để tổ chức thực hiện, UBND thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/7/2022, trong đó có 02 dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10ha, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố và quy định hiện hành.

Dự kiến UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo thẩm quyền tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

Thứ năm, về quản lý quy hoạch (Điều 5), ngày 27/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg của Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc TP.Hải phòng, TP.Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. 

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển nêu rõ, hiện nay, TP.Cần Thơ đã và đang tích cực chỉ đạo và sẽ tổ chức thực hiện khi phát sinh nhu cầu theo tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới.

Thứ sáu, về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (Điều 6), UBND thành phố trình HĐND thành phố chủ trương xây dựng: Nghị quyết Quy định chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý; Nghị quyết quy định mức thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, trí thức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao hợp tác, làm việc tại TP. Cần Thơ, giai đoạn 2022 - 2027.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho rằng, để thực hiện chính sách này đòi hỏi thành phố phải tự cân đối ngân sách, và các điều kiện khác có liên quan. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương chưa thực hiện chính sách “Chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và mức thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học, trí thức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cao của thành phố” tại thời điểm này, cho đến khi đủ điều kiện, yêu cầu cụ thể.

11h21: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sáng nay, Hội nghị đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các báo cáo tham luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và 8 tham luận của các Bộ, ngành, địa phương. Chương trình Hội nghị sáng nay kết thúc, Hội nghị sẽ tiếp tục vào 14h chiều nay.

 Bản in]