Phan Ngọc Thọ
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

Tin video

Thư viện ảnh

Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Thông tin chung của tỉnh