Trang chủ  Tin tức sự kiện
TRÌNH QUỐC HỘI DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019
Cập nhật:04/06/2019 8:54:31 SA
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình trước Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình trước Quốc hội
Chiều ngày 03/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và thảo luận ở hội trường về nội dung này.
Trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, về điều chỉnh Chương trình năm 2019, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ đưa ra khỏi Chương trình 02 dự án luật, lùi thời gian trình 02 dự án luật, bổ sung vào Chương trình 05 dự án luật và 01 dự án pháp lệnh. Cụ thể:
Đưa ra khỏi Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và trước khi sửa Luật này cần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;
Lùi thời gian trình 01 kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn;
Đồng thời bổ sung vào Chương trình năm 2019 đối với 05 dự án, gồm có: Bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 đối với dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (trình tháng 12/2019).
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lùi thời gian cho ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) thêm 1 kỳ họp so với đề xuất của Chính phủ, theo đó sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để có thêm thời gian cho Chính phủ chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, tính khả thi.
Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Chính phủ đề nghị rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình năm 2019 và sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không rút dự án Luật này ra khỏi Chương trình như Chính phủ đề nghị mà lùi thời gian trình Quốc hội sang cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Về dự kiến Chương trình năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ đưa 15 dự án Luật vào Chương trình năm 2020, cụ thể: tại kỳ họp thứ 9 thông qua 09 dự án Luật và cho ý kiến 05 dự án Luật; tại kỳ họp thứ 10 thông qua 05 dự án Luật và cho ý kiến 01 dự án Luật.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10 đối với 05 dự án luật là:
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);
- Luật Biên phòng Việt Nam;
- Luật Thỏa thuận quốc tế;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Đồng thời điều chỉnh lùi thời gian trình từ kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 đối với 02 dự án là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời đưa thêm vào Chương trình kỳ họp thứ 10 dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) như đã nêu ở phần điều chỉnh Chương trình năm 2019.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý, theo yêu cầu tại các Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo còn một số dự án cần được nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình nhưng đến nay Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan vẫn chưa có đề xuất, cụ thể như: Luật Công đoàn; Luật Nhà ở; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các luật để triển khai thi hành Hiệp định CPTPP theo lộ trình cam kết ngoài 02 luật đã được Chính phủ đề nghị; các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết khác theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và một số dự án được nêu trong các nghị quyết của Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Về dự kiến Chương trình năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ đưa 15 dự án Luật vào Chương trình năm 2020, cụ thể: tại kỳ họp thứ 9 thông qua 09 dự án Luật và cho ý kiến 05 dự án Luật; tại kỳ họp thứ 10 thông qua 05 dự án Luật và cho ý kiến 01 dự án Luật.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10 đối với 05 dự án luật là:
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);
- Luật Biên phòng Việt Nam;
- Luật Thỏa thuận quốc tế;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Đồng thời điều chỉnh lùi thời gian trình từ kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 đối với 02 dự án là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Tán thành với Chính phủ đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời đưa thêm vào Chương trình kỳ họp thứ 10 dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) như đã nêu ở phần điều chỉnh Chương trình năm 2019.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý, theo yêu cầu tại các Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo còn một số dự án cần được nghiên cứu, bổ sung vào Chương trình nhưng đến nay Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan vẫn chưa có đề xuất, cụ thể như: Luật Công đoàn; Luật Nhà ở; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các luật để triển khai thi hành Hiệp định CPTPP theo lộ trình cam kết ngoài 02 luật đã được Chính phủ đề nghị; các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết khác theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và một số dự án được nêu trong các nghị quyết của Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo thêm với Quốc hội về tình hình chuẩn bị, nội dung, tiến độ xây dựng các dự án Luật được cơ quan có thẩm quyền giao; báo cáo cụ thể về trách nhiệm, nguyên nhân của việc chưa đề xuất đưa các dự án này vào Chương trình và kế hoạch trình Quốc hội các nội dung này.
Sau khi nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2018 và đầu năm 2019; dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8); dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và một số vấn đề khác./.

 Bản in]