Trang chủ » Tiếp xúc cử tri » Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Thanh tra Chính phủ
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 407/TTCP-KHTCTH ngày 26/3/2018) ()
 Bản in]