Trang chủ » Tiếp xúc cử tri » Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
Trả lời kiến nghị tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ()
2 Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Bộ NNPTNT( Văn bản số 323/BNN-TCTS ngày 15/1/2018) ()
3 Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Bộ NNPTNT( Văn bản số 1653/BNN-PCTT ngày 28/2/2018) ()
 Bản in]