ĐỒNG CHÍ PHAN NGỌC THỌ - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH THAM GIA THẢO LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾ QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ NSNN NĂM 2018 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH VÀ NSNN NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2019
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối