Trang chủ  Tin tức sự kiện  Thông tin Quốc hội và đại biểu Quốc hội
KỲ HỌP ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH: KHÔNG KHÍ THẢO LUẬN SÔI NỔI, CHẤT LƯỢNG
Cập nhật:29/03/2024 10:22:39 SA
Đánh giá về kết quả Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 7, các ý kiến cho rằng việc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị sớm trong tháng 3 đã tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách được tiếp cận với thông tin của các luật nhanh chóng. Đồng thời, việc điều hành, sắp xếp chương trình hội nghị khoa học đã giúp cho không khí thảo luận sôi nổi, chất lượng.
 Bản in]