Trang chủ » Tiếp xúc cử tri » Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Bộ KHĐT ( Văn bản số 579/BKHĐT-TH ngày 26/1/2018) ()
 Bản in]