Trang chủ  Tin tức sự kiện  Tin Đoàn đại biểu Quốc hội
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Cập nhật:25/12/2020 9:44:30 SA
Toàn cảnh buổi Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội.​
Toàn cảnh buổi Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội.​

Chiều ngày 24/12/2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Dự buổi lễ về phía cơ quan của Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Ban, Viện, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía khách mời có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, ngày 10/12/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động đối với 31 đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Ngày 08/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định tặng Bằng khen cho 9 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 


 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao bằng và tặng hoa cho 05 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sau khi nghe công bố Quyết định về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gắn huân chương, trao bằng và tặng hoa cho 05 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất:

1, Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

2, Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

3, Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

4, Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

5, Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 


 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 13 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, gồm:

1, Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

2, Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

3, Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

4, Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

5, Bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

6, Bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

7, Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

8, Ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

9, Ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

10, Bà Ngô Thị Minh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11, Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

12, Bà Lê Thị Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

13, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 


 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ, sau khi nghe công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã gắn Huân chương, trao bằng và tặng hoa cho 13 đồng chí được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, gồm:

1, Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

2, Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

3, Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

4, Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

5, Ông Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

6, Ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7, Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

8, Ông Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

9, Ông Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

10, Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

11, Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

12, Ông Đặng Xuân Phương, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

13, Bà Trần Hồng Nguyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

 


 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Trung ương.

Sau khi nghe công bố Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Trung ương, gồm:

1, Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

2, Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

3, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

4, Ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

5, Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội.

6, Bà Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

7, Ông Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

8, Ông Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

9, Ông Đặng Ngọc Huy, nguyên Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

 


 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu sau khi nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Thay mặt 31 đồng chí được tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và 9 đồng chí nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu khẳng định đây là vinh dự lớn lao đối với mỗi cá nhân và cơ quan của Quốc hội; là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu cống hiến không mệt mỏi của các cá nhân, góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khẳng định, đối với một số đồng chí sẽ nghỉ hưu vào giữa năm 2021 xin hứa trước Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tu dưỡng, sống tốt với gia đình và xã hội. Đối với các đồng chí tiếp tục công tác sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiền phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới./.

Nguồn: quochoi.vn

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối