Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin Đoàn đại biểu Quốc hội
Cử tri Hương Thủy quan tâm đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước
Cập nhật:28/11/2018 5:31:24 CH
Chiều 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có buổi tiếp túc cử tri phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đã thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua, theo đó Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với vấn đề lập pháp, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế… Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 9 luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, việc thông qua nghị quyết phê chuẩn đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước và tiến hành một số hoạt đông khác liên quan đến công tác nhân sự. Tại kỳ họp lần này Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn....


Cử tri phường Thủy Lượng phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thủy Lương đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong thời gian vừa qua đã lãnh đạo, nâng cao vị thế của đất nước, đời sống nhân dân được cải thiện, chủ quyền đất nước được giữ vững. Cử tri cũng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc cho các thế hệ trẻ hiện nay. Bên cạnh đó cử tri cũng rất băn khoăn đối với việc giám sát những công trình, dự án trọng điểm quốc gia nhằm tránh thất thoát, lãnh phí; việc đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia bảo hiểm xã hội; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của phường...

Sau khi nghe lãnh đạo phường Thủy Lương giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng, chính quyền của bà con cử tri phường Thủy Lương đồng thời ghi nhận và tiếp thu, làm rõ các ý kiến, nguyện vọng của cử tri để đề đạt lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối