Trang chủ  Tin tức sự kiện  Thông tin Quốc hội và đại biểu Quốc hội
GIÁM SÁT THỰC HÀNH, TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ: NHIỀU ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC SAU KHI TRIỂN KHAI KHÔNG CÓ SẢN PHẨM
Cập nhật:15/08/2022 7:38:25 SA
Toàn cảnh Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.
Toàn cảnh Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sáng ngày 12/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (Phó Trưởng Đoàn giám sát); các thành viên Đoàn giám sát, đại biểu và chuyên gia tham gia Đoàn giám sát. Về phía cơ quan báo cáo có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; đại diện lãnh các bộ: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước…

Hoạt động khoa học công nghệ có độ trễ, khó định lượng kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, với chức năng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ đã ban hành đầy đủ các chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cả giai đoạn 2016-2021 và cho từng năm.

Bộ đã chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, ban hành 89 Thông tư và 6 Thông tư liên tịch, xây dựng nội dung để các bộ khác hoàn thiện và ký ban hành 13 thông tư, 1 Nghị định về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phối hợp với các bộ, ngành ban hành 21 Thông tư, Thông tư liên tịch; ban hành 63 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, giai đoạn 2016-2021, Bộ đã tiết kiệm được 107,847 tỷ đồng; giảm 72 biên chế hành chính, giảm 220 biên chế viên chức được giao năm 2021 so với năm 2015; nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 đạt 11.149 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ có 31 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn 2016-2020. Đến năm 2021, Bộ đã triển khai thực hiện 11 dự án (7 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang); trong đó đã hoàn thành 26 dự án, còn 7 dự án chậm tiến độ và 4 dự án dừng triển khai. Tổng chi phí đã giải ngân của 4 dự án dừng thực hiện là gần 75 tỷ đồng. Nhiều dự án bị dừng triển khai do nguyên nhân chủ quan, như công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án Chuẩn đo lường Quốc gia 2016-2020 không tiên lượng hết sự thay đổi về công nghệ, dẫn tới nhiều chuẩn còn lại không được đầu tư do không còn phù hợp về công nghệ, dự toán vượt tổng mức đầu tư, phải xin dừng dự án, ảnh hưởng tới mục tiêu và hiệu quả của dự án.

Về quản lý, sử dụng vốn nhà nước khác, giai đoạn 2016-2021, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã được phê duyệt, thực hiện 3 dự án đầu tư công và 76 nhiệm vụ tăng cường năng lực trang thiết bị hỗ trợ nghiên cứu từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị, với tổng kinh phí trên 645 tỷ đồng. Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, số cơ sở đã hoàn thành sắp xếp còn thấp, đến năm 2021 chỉ hoàn thành 14 cơ sở trong số 44 cơ sở nhà đất phải sắp xếp.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng báo cáo với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH một thành viên phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và phát triển công nghệ; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm theo quy định, theo đó, giai đoạn 2016-2021 tổ chức 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu 14 kiến nghị tới Đoàn giám sát, trong đó tập trung vào 2 nhóm vấn đề về sửa đổi quy định của pháp luật và việc hướng dẫn các nghị định và thông tư nhằm nâng cao hơn nữa công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, hoạt động khoa học công nghệ có độ trễ, khó định lượng, tách bạch rõ nên việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không tránh khỏi thiếu sót. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đánh giá, nhận xét của các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung.

Chưa cụ thể các tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác của Đoàn giám sát đã trình bày báo cáo kết quả làm việc bước đầu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ công tác nhận định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thể hiện thái độ nghiêm túc, cầu thị, có trách nhiệm trong chỉ đạo xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, trong đó cơ bản cung cấp đầy đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu giám sát. Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc đánh giá và thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong các quy định của pháp luật cũng như trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành đầy đủ các chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cả giai đoạn và theo từng năm, tuy nhiên việc ban hành một số chương trình chậm so với thời gian quy định. Nội dung báo cáo chưa nêu và đánh giá đầy đủ, cụ thể về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chưa cụ thể các tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với việc thực hiện quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, qua rà soát, Tổ công tác nhận thấy, Bộ Khoa học và Công nghệ mới đề cập sơ bộ các thông tin liên quan tới việc ban hành và các giải pháp đổi mới tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá mà chưa tập trung đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn trình bày báo cáo của Tổ công tác.

Về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ chưa chỉ rõ số lần điều chỉnh, bổ sung dự toán, số chuyển nguồn cuối năm còn rất lớn. Vẫn còn một số phải điều chỉnh về thời hạn thực hiện, dự án không giải ngân được số vốn bố trí trong năm 2020 phải hủy nguồn, dự án đầu tư dở dang không được bố trí đủ vốn.

Báo cáo của Tổ công tác cũng nêu rõ, qua rà soát, số liệu về kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được nêu thiếu logic, có sự sai lệch về số liệu báo cáo giữa tổng kinh phí nhiệm vụ khoa học với kinh phí cho nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia và kinh phí chi cho cấp bộ, cấp cơ sở, chi các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác. Việc thống kê, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản chưa được chú trọng thực hiện, báo cáo về việc thương mại hóa, xử lý các tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cũng không rõ.

Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, theo báo cáo của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường không có tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 cho thấy vẫn còn hiện trạng cho thuê đất, tài sản không đúng mục đích, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang quản lý 2 doanh nghiệp nhà nước là Công ty TNHH một thành viên phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và phát triển công nghệ, nhưng trong báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp còn thiếu nhiều chỉ tiêu, nhiều nội dung cần làm rõ, như: nguyên nhân hạch toán giảm 25.000 triệu đồng vốn chủ sở hữu trong năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc; thông tin, các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hàng năm, cổ tức được chia, danh mục các cơ sở nhà, đất và thực trạng quản lý, phương án sử dụng các tài sản này của TNHH một thành viên phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, Tổ công tác đánh giá, trong cả giai đoạn 5 năm, với quy mô hoạt động và quy mô sử dụng vốn ngân sách lớn, việc chỉ tổ chức được 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chưa đảm bảo yêu cầu. Xét về chất lượng, các cuộc kiểm tra của Bộ chỉ phát hiện, xử lý sai phạm về tiền rất nhỏ, điều này hoàn toàn trái ngược với các kết quả thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan khác…

Nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học sau khi triển khai không có sản phẩm.

Đánh giá về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều ý kiến thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội đồng tình với báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổ công tác (Đoàn giám sát); đồng thời chia sẻ với Bộ về những khó khăn trong quá trình thực hiện báo cáo bởi khoa học công nghệ có độ trễ, khó lượng hóa cụ thể kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế. Một số ý kiến đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ kiến nghị sửa đổi nội dung, điều khoản gì, theo hướng nào trong Luật Quản lý tài sản công như trong báo cáo của Bộ, làm cơ sở Đoàn giám sát tổng hợp vào báo cáo chung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Tại buổi làm việc, các kiến cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ kết quả thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán; lãng phí trong nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học ở địa phương; thực hiện quy định dành 2% ngân sách chi cho khoa học và công nghệ…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, số liệu về kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Nội vụ có sự chênh lệch, đề nghị Bộ giải trình làm rõ. Ngoài ra, theo đại biểu, số lượng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ở Bộ Khoa học và Công nghệ tương đối nhiều (năm 2021 là 59 đơn vị, xếp thứ 7 trong các bộ quản lý. Nếu xét về cơ cấu công chức, viên chức, giữa các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp có sự mất cân đối: Hơn 600 biên chế công chức, 1.955 biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương và hơn 2.000 biên chế làm việc theo hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp. So với năm 2015, số viên chức giảm nhưng số lao động hợp đồng tăng gấp đôi. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cũng đề nghị Bộ trưởng báo cáo rõ hơn sự cần thiết thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuôc bộ.

Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, qua kiểm toán cho thấy một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ còn để tình trạng đất bị lấn chiếm, chiếm dụng, tranh chấp, không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết, giai đoạn 2016- 2021 Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 3 cuộc kiểm toán, kiến nghị về mặt tài chính hơn 283 tỷ đồng, hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kiến nghị được hơn 95 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cho thấy, công tác lập, phân bổ, giao dự toán tại Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc còn chậm và chưa sát thực tế và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, nhu cầu năng lực thực hiện, dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần.

Công tác quyết toán ngân sách nhà nước, có một số khoản chi chưa đảm bảo quy định, chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, chưa đúng đối tượng, hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ, tiến độ thực hiện chậm, kéo dài hoặc không thực hiện phải chuyển nguồn kinh phí sang năm sau.

Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, việc đánh giá phân loại giao tự chủ còn chưa đầy đủ, một số đơn vị được giao tự chủ chưa phù hợp với quy định, giao dự toán hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ đối với các đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 130/2005/NĐ-CP chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cơ quan nhà nước cũng chưa đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nêu rõ, một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ còn để tình trạng đất bị lấn chiếm, chiếm dụng, tranh chấp, không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Quản lý tài sản một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia chưa được quan tâm, không có báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên Đoàn giám sát.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên Đoàn giám sát đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá hiệu quả của một số đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ ở địa phương. Bởi thực tế, nhiệm vụ khoa học công nghệ hiện nay của Bộ mới tập trung chủ yếu ở các đề tài cấp quốc gia, cấp nhà nước, nhưng việc nắm tình hình tại các địa phương vẫn chưa có số liệu tổng thể. Thực tế, có nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học ở các địa phương sau khi triển khai không có sản phẩm; hoặc sản phẩm khoa học công nghệ không có tính khả thi hoặc không triển khai được, gây lãng phí lớn.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực khoa học công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao ở các khu công nghệ cao tại các địa phương. Cần đánh giá hiệu quả đầu tư, doanh nghiệp sử dụng đất ở trong khu công nghệ cao đã đảm bảo các tiêu chí của khoa học công nghệ cao hay chưa?

Tình trạng lãng phí nhân lực cũng được đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề cập. Theo đó, tình trạng “chảy máu chất xám” trong đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đang diễn ra phổ biến, cần có giải pháp để giữ chân các nhà khoa học, tránh lãng phí nguồn lực này.

Tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn giám sát nêu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Lập cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý báo cáo gửi Đoàn giám sát; đồng thời giải trình một số vấn đề đại biểu nêu tại buổi giám sát.

Liên quan đến vấn đề Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang về số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập lớn, số lao động hợp đồng tăng cao, Bộ trưởng Huỳnh Thành lập cho biết, việc tăng biên chế hợp đồng chủ yếu tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Hoạt động của đơn vị này có đặc thù vì gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội; nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, và lưu thông hàng hóa nên đòi hỏi nhân lực lớn hơn. Bộ trưởng cũng cho biết đơn vị này tự chủ về chi thường xuyên, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Bộ Trưởng Huỳnh Thành Lập cho biết, thời gian qua Bộ thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học tại các địa phương. Sắp tới, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị các giám đốc sở ở các khu vực để quán triệt về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và các các chiến lược của ngành.

Đối với việc bố trí 2% ngân sách cho khoa học và công nghệ, Bộ trưởng cho biết có tình trạng nhiều địa phương không sử dụng hết ngân sách 2% nhưng có địa phương có nhu cầu nhiều hơn 2%. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu, báo cáo Quốc hội có chủ trương cho vấn đề này.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, Đoàn giám sát đánh giá cao sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chuẩn bị báo cáo.

Đoàn giám sát cũng chia sẻ với Bộ Khoa học và Công nghệ về một số quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hệ thống pháp luật liên quan còn bất cập, khó thống kê, kiến nghị cụ thể. Việc lượng hóa tiết kiệm chống lãng phí tại các ngành đã khó, trong ngành khoa học công nghệ càng khó hơn, bởi đây là lĩnh vực vừa đặc thù, vừa đặc biệt.

Qua buổi giám sát này, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổ công tác phối hợp với Bộ hoàn thiện báo cáo chính thức gửi tới Đoàn giám sát. Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cần có đầy đủ số liệu, có trọng tâm, tránh trùng lắp, mâu thuẫn, cố gắng lượng hóa tối đa kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị cụ thể, trong đó, làm rõ ưu điểm, kết quả nổi bật, cách làm hay. Bộ cũng cần đánh giá rõ tồn tại, khuyết điểm trên các vấn đề: Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Việc lập thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; Việc lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện kế hoạch đầu tư công; Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; Quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia; Quản lý doanh nghiệp nhà nước; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp cho đoàn các kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ cũng như của lực lượng thanh tra, kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị. Đối với các đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật, Bộ cần báo cáo rõ bất cập gì, sửa đổi bổ sung ban hành mới những khoản nào, điều nào. Những vấn đề, trong phạm vi quản lý của ngành đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo quyết liệt, khắc phục, tạo chuyển biến trên thực tế, không đợi đến khi Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề mới triển khai thực hiện.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu mở đầu buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình thêm về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị, với những vấn đề, trong phạm vi quản lý của ngành đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo quyết liệt, khắc phục, tạo chuyển biến trên thực tế, không đợi đến khi Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề mới triển khai thực hiện.

Nguồn: quochoi.vn

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối