Lịch công tác của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đến ngày 19/01/2018
Cập nhật:15/01/2018 7:44:35 SA

Thứ hai

(15/01)

8h00

Anh Thọ, anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ làm việc với Sở Nội vụ về quy trình văn thư và quy trình lưu trữ

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

(16/01)

8h00

Anh Tài dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tại HT tầng 3 ĐUK các cơ quan tỉnh.

9h30

Anh Thọ làm việc với Công ty Việt Phương và Công ty Quarzwerke

14h00

Anh Thọ rà soát các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cơ sở nhà đất

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

(17/01)

8h00

Anh Thọ làm việc với các trường ĐH, CĐ về phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp CNTT

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ làm việc với VP UBND tỉnh về hoạt động Trung tâm HCC

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

(18/01)

7h30

Anh Thọ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ nghe báo cáo công tác GPMB dự án tại cảng HK Quốc tế Phú Bài

Anh Tài tiếp công dân định kỳ tại địa bàn huyện Phú Vang

Thứ sáu

(19/01)

8h00

Anh Thọ đi kiểm tra tình hình sử dụng đất tại Khu đô thị

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

14h00

Anh Thọ nghe Đoàn thanh tra liên ngành báo cáo tình hình thanh tra đất lâm trường quốc doanh

Anh Tài làm việc tại cơ quan.

 Bản in]