Đồng chí Lê Trường Lưu
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tin video

Thư viện ảnh

Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Thông tin chung của tỉnh